Kalender

Suuremad TÜ Rahvakunstiansambli esinemised 2016. aastal:

20. veebruaril - kontserdil "Kägara 2016" Paides ETRi juubelil

12. märtsil - Kohtla-Järvel Ida-Virumaa segarühmade päeval

13. mail - Tartus Antoniuse õues TÜ Rahvakunstiansambli kevadkontsert

29. mail - Tartumaa tantsupidu Raadil

5. juunil - Orava tantsupidu Kuusalus

12. juunil - II naiste tantsupidu Jõgeval

30. juuni - 3. juuli - rahvusvaheline folkloorifestival „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Chisinaus Moldovas

6. augustil - esinemine iga-aastasel liivlaste pühal „Liivlased maa ja mere vahel” Mazirbes Lätis

12. novembril - konkursi Pärimuse Päitsed II lõppkontsert Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

19. novembril - ERRS-i suurkogule järgnev kontsert Vanemuise kontserdimajas

27. novembril - tantsuansamblite alaliidu mereaastale pühendatud kontsert Salme Kultuurikeskuses Tallinnas

Teadaolevad olulisemad TÜ Rahvakunstiansambli esinemised 2017. aastal:

12. märtsil 2017 - Tartu linna rahvatantsu galakontsert Vanemuise kontserdimajas (TÜ Rahvakunstiansambel korraldab)

märts 2017 - tantsuansamblite kokkutulek Lihaselõdvestus 2017 (TÜ Rahvakunstiansambel korraldab)

30. juuni - 2. juuli 2017 - noorte tantsupidu „Mina jään“ Tallinnas Kalevi staadionil

november 2017 - naisrühmade ja neiduderühmade võistutantsimine Tallinnas