Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel kuulutab välja loovisikute stipendiumikonkursid

7. detsember 2016

Kuulutame välja stipendiumikonkursid loominguliseks tegevuseks (tantsuseadete loomine, tantsulavastuste loomine, uute rahvariide- ja kostüümikavandite loomine) perioodil jaanuarist maikuuni 2017 lasterühma, mudilasrühma, neidude rühma, A-segarühma, B-segarühma, vilistlasrühma ja rahvariideringi juhendamisel.

Konkursil osalejatelt eeldame varasemat rahvatantsurühmade juhendamise, tantsuseadete ja -lavastuste loomise või rahvariide- ja kostüümikavandite loomise kogemust.

Avaldused MTÜ juhatuse nimele palume saata 6. jaanuariks 2017 aadressile ansambel@ut.ee või Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel, Kalevi 24, Tartu 51010.