Konkursid

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel kuulutab välja loovisikute stipendiumikonkursid
15. oktoober 2020

Kuulutame välja stipendiumikonkursid loominguliseks tegevuseks (tantsuseadete loomine, tantsulavastuste loomine) perioodil novembrist 2020 märtsini 2021 lasterühma, B-segarühma ja noorema vilistlasrühma juhendamisel.
Konkursil osalejatelt eeldame varasemat rahvatantsurühmade juhendamise ning tantsuseadete ja -lavastuste loomise kogemust.
Avaldused MTÜ juhatuse nimele palume saata 31. oktoobriks 2020 aadressile ansambel@ut.ee või Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel, Kalevi 24, Tartu 51010.