Konkursid

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel kuulutab välja loovisikute stipendiumikonkursid
20. september 2021

Kuulutame välja stipendiumikonkursid loominguliseks tegevuseks (tantsuseadete loomine, tantsulavastuste loomine) perioodil oktoobrist detsembrini 2021 lasterühma juhendamisel.
Konkursil osalejatelt eeldame varasemat rahvatantsurühmade juhendamise ning tantsuseadete ja -lavastuste loomise kogemust.
Avaldused MTÜ juhatuse nimele palume saata 20. oktoobriks 2021 aadressile ansambel@ut.ee või Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel, Kalevi 24, Tartu 51010.